Körkort i Kommunikation

Har ni kul tillsammans, Är ni öppna för varandras perspektiv? Hur står det till med förmågan att lyssna? Forskning visar att i relationer där vi ser varandra och blir sedda blomstrar kreativitet och glädje.

Med kunskap om kroppens reaktioner på varandras beteenden kan vi lära oss att göra rätt saker. När vi öppnar upp och bli nyfikna så skapar vi ett klimat där alla kommer till sin rätt. Verkliga möten i kontakt ger mening och frigör energi.

Om kursen

Här hittar du en utbildning i konsten att kommunicera, med många skratt, ögonöppnare och upplevelser. Den heter kort och gott ”Körkort i kommunikation”.

Kursen varvar teori med praktiska övningar, mycket dialog och samtal i grupp. Ni lär er konkreta metoder som gör att ni når kontakt och kan mötas på riktigt.

Vi fördjupar kunskapen om hjärnan och nervsystemets påverkan på hur vi kommunicerar. Vi lär oss vikten av att kunna känna av vad som pågår inom oss samt mellan oss i våra relationer samt hur känslor och behov hänger ihop och styr hur vi uppfattar och uppfattas av andra.

Syftet med utbildningen är att förstå hur viktigt det är att kunna uttrycka sig rakt och enkelt. Som deltagare lär du dig att identifiera och synliggöra det som pågår på insidan och uttrycka det på ett balanserat sätt. Du lär dig också att bli världens bästa lyssnare.

Detta ingår

Fyra kursmoment om vardera 3-4 timmar med blandad teori och praktiska övningar. Kursen genomförs som 4 halvdagar eller 2 heldagar.

Del 1. Hur vi påverkar varandra
Del 2. Hjärnan och kommunikation
Del 3. Känslor och behov
Del 4. Uppkörning och teoriprov

Det ingår även en kursbok “Körkort i kommunikation, praktiska övningar i ett övningshäfte”, ett körkortsprov (teori och praktik) och ett kursdiplom (körkort).

Körkort i kommunikation

Kursen bygger på insikterna från det tvärvetenskapliga fältet Interpersonel neurobiologi (IPNB) som genom att sammanlänka forskning från många områden visar att vi människor behöver både förstå vad som pågår på insidan av oss själva samt i de relationer vi har till omvärlden och andra. När vi har förmågan att hålla isär flera perspektiv och sedan länka ihop dem till en bild så hamnar vi I balans och kreativitet och hälsa uppstår I mötet med andra och oss själva.

Genom att förstå hur hjärnan och vårt nervsystem påverkar vår kommunikation och våra reaktioner, och genom att se på känslor och behov på ett sätt som får dig att inse hur lika och olika vi är samtidigt så öppnas nya möjligheter till kommunikation som når fram.

Syftet med utbildningen är att förstå hur viktigt det är att kunna uttrycka sig rakt och enkelt. Som deltagare lär du dig att identifiera och synliggöra det som pågår på insidan och uttrycka det på ett balanserat sätt. Du lär dig också att bli världens bästa lyssnare.

Många studier idag bekräftar att vi är designade att leva i kontakt med varandra. En grupp består alltid av olika individer och vi behöver synliggöra skillnaderna mellan oss för att fullt ut kunna tillvarata kraften som uppstår när var och en får ge järnet på sitt sätt. Det här kommer vi att öva på tillsammans genom processer som leder till spännande och livsnödvändig kunskap om empati, med dig själv och andra.

När empatin är på plats ökar tilliten och energin i konflikterna transformeras till en ömsesidig respekt och ett incitament för ett verkligt utvecklingssprång. Lärandet sker via enkla processer i smågrupper om två eller tre, och vi övar på varandra.
Kursen avslutas med ett teoriprov, baskunskaper kring hur den sociala människan fungerar samt en uppkörning där vi testar att praktiskt klara av att reda ut ett irritationsmoment, att aktivt kunna lyssna och att kunna sätta ord på både känslor och behov. Rak och enkel kommunikation.

Vem kan gå kursen

Alla som vill utveckla sin förmåga att möta andra öppet och nyfiket. Alla ni som inser att trygga och ömsesidiga relationer är bra för er egen och andras hälsa, är välkomna att delta då ni kommer få stort utbyte av kursen.

Är ni en grupp som vill utveckla er förmåga att prestera och ha roligt tillsammans, då kommer ni få upplevelser och verktyg som gör det möjligt!
Vi har goda erfarenheter av att ha arbetslag och ledningsgrupper, men också blandade grupper med medarbetare från olika delar i en organisation som t ex projektledare som deltagare.

I vissa situationer som t ex vid omorganisationer, nya ledare eller medarbetare, eller där man vill bryta dåliga mönster i gruppen. Då kan man genom att ta ”Körkort i kommunikation” få insikter och verktyg för att skapa en kultur där samverkan leder till god prestation och trivsel

Mer information

Vill du ha mer information om föreläsningar, utbildningar, datum och priser?

Kontakta oss för mer information.

bengt@hirschfjellstedt.se
satu@hirschfjellstedt.se

Utbildningar när man tagit körkort

Vi erbjuder möjlighet att få uppföljningar genom faciliteringar, eller uppföljningsdagar där vi reflekterar över vad som gått bra, mindre bra och varför.

Framförallt så fördjupar vi och förstärker de framsteg som nåtts och frigör mer energi som kan ge det goda samtalet och dialogen ännu större frihet att skapa ett kommunikationsklimat där alla kan och får bidra.

Om oss

Satu Hirsch Fjellstedt

Jag är Legitimerad Psykoterapeut och Teologie kandidat. Mitt arbetssätt är integrativt vilket innebär att jag utifrån en psykodynamisk grund arbetar med inslag av kbt, (kognitiv beteendeterapi), systemisk förståelse utifrån familjeperspektivet och koherensterapi (inlärda känslomässiga sanningar i det undermedvetna).

Som terapeut är jag intresserad av det som sker inom hjärnforskningen. Nya rön inom neurobiologin påverkar terapimetoderna på ett positivt sätt och gör att det verksamma i samtalen blir än mer tydligt. Men enligt min människosyn är vi inte bara biologiska varelser. Jag tror att vi också behöver känna att livet har en djupare mening. Hur kan vi använda tiden vi får mer medvetet? Jag har en lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att bli mer närvarande här och nu. Det existentiella samtalet kan handla om att skapa en karta som hjälper dig att hålla en riktning i tillvaron.

Bengt Fjellstedt

Jag har en bakgrund inom dagligvaruhandel med erfarenheter från ledande befattningar inom bl a Unilever, Kraft foods, och Coop Sverige. Därefter som konsult inom kommunikation och strategi för bl a Lowe Brindfors, Ogilvy, samt Brand gardener.

Under senare år har jag fokuserat på stora förändrings/kulturresor genom att facilitera ledningsgrupper inom t ex OKQ8, Cylinda och Saltå kvarn mot ett mera kunddrivet sätt att leda och organisera verksamheten. Ledarskap och utveckling som utgår från Integral-teorin och som visar på möjligheter för organisationer att utvecklas bortom lean ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga planerade kurser. Men du är välkommen att kontakta oss om du har funderingar eller vill ta hjälp av oss på något sätt!